Muối Hồng Spa

Là các sản phẩm muối Hồng Himalaya được chế tạo ở dạng hạt hoặc mịn để dùng spa tuyệt vời.