Giỏ đèn đá muối

Đèn đá muối được làm thành hình dạng giỏ đèn đẹp mắt, mẫu mã đa dạng.