Bàn đá muối ngồi thiền

Bàn ngồi thiền được làm từ các viên đá muối Himalaya