Giường đá muối

Giường đá muối được tạo thành từ những viên đá muối được khai thác tại Himalaya và được nung nóng bởi các bóng đèn.